SANDŽAČKI EP Nakon smrti bivšeg muftije Muamera Zukorlića

Svjedoci smo neprimjerenih i neislamskih ponašanja od strane njegovih gorljivih sljedbenika i nasljednika njegovog rada i djela. Pošto su neki oblici već odavno prešli granicu a pogotovo u zadnje vrijeme to obavezuje da se napravi šerijatski osvrt na najznačajnije sporne stvari.
1- Javna tvrdnja da je on šehid
Komentar: šerijatski tekstovi Kur’ana i suneta ukazuju da postoje dvije vrste šehida:

Šehidi na dunjaluku i šehidi na ahiretu. Šehidi na dunjaluku su osobe koje poginu u ratu između muslimana i kjafira, oni se ne gasule, ukopavaju se u odjeći u kojoj su preselili i ne klanja im se dženaza, a oko nekih detalja ovih propisa ima razilaženje.

Pojedinačno za osobu koja preseli na ovakav način kao šehid se kaže da je šehid inšallah.
Šehidi na ahiretu su osobe za koje je došlo u vjerodostojnojnim hadisima da kada presele na određeni način one se tretiraju šehidima na ahiretu, to jeste imaju nagradu šehida na ahiretu a na dunjaluku se tretiraju kao i ostali muslimani smrtnici. Poput osoba koje umru od kuge, u ruševinama, utope se u vodi, žena koje presele na porodu, nepravedno ubijeni i drugi oblici smrti koji su došli u vjerodostojnim hadisima.

Pošto muftija Zukorlić nije preselio ni u kakvoj bitci, on nije šehid na dunjaluku također nije potvrđeno niti da je ubijen pa nije šerijatski ispravno tretirati ga ni šehidom na ahiretu. Prema tome, takve tvrdnje su potpuni šerijatski neispravne.

2- Raširila se vijest i izjava da je nakon ekshumacije ustavljeno da je njegovo tijelo nepromjenjeno što ukazuje da je on šehid.

Mada je ovo poslije demantovano a ispostavljeno je da je objavljena slika bila slika sa prve dženaze.

Komentar: što se tiče mesele da li tijela šehida truhnu ili ne, po tom pitanju nema šerijatskog teksta, ajeta ili hadisa i osnova je da tijela šehida i ostalih umrlih muslimana truhnu. Oko truljenja tijela Vjerovjesnika ima razilaženje, skupina učenjaka radi po hadisu kojeg bilježe Ebu Davud, Nesai, Ibn Madže i Ahmed od Evsa Ibn Evsa, radijallahu anhu, u kom je došlo da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah je zabranio zemlji tijela Vjerovjesnika”, da je ovo dokaz da tijela Vjerovjesnika ne truhnu. Međutim, oko vjerodostojnosti ovog hadisa ima razilaženje, skupina ga ocjenjuje dobrim i prihvatljivim a druga slabim.

A što se tiče potvrđenih slučajeva iskopanih tijela šehida neke bitke, ispravno je kao što su potvrdili mnogi poznati učenjaci da je to od kerameta tih ljudi, kao što je potvrđeno u Buhariji za oca Džabira Ibn Abdullaha, radijallahu anhuma, da mu je tijelo ostalo nepromijenjeno šest mjeseci nakon bitke na Uhudu. Također, ono što bilježi Malik u svome Muvetteu za šehide Uhuda da je 46. godine po hidžri bila poplava pa je otkrila kaburove dvojice ashaba čija su tijela bila nepromijenjena. Da podsjetimo, ovo je riječ o šehidima koji su preselili u bitci, osnova je da njihova tijela truhnu a kerameti su izuzeci.

Dok za tijela šehida na ahiretu niti ima šerijatski tekst niti potvrde iz stvarnosti da im tijela ne truhnu.

3- Od rasprostranjenih tvrdnji za muftiju Zukorlića je i svjedočenje da je on dženetlija.

Komentar: od akide ehli sunneta vel džemata je da ni za koga od sljedbenika Kible ne kažemo da je dženetlija ili džehenemlija osim za one o kojima nas je obavijestio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u vjerodostojnim hadisima da su dženetlije, poput desetorice koji su obradovani dženetom (Ebu Bekr, Omer, Osman, Alija, Talha, Zubejr, Abdurahman ibn Auf, Sad Ibn Ebi Vekkas, Seid Ibn Zejd i Ebu Ubejde) Hasana, Husejna, Sabit Ibn Kajsa, Abdullah ibn Selama i Ukaše ibn Mihsana, radijallahu anhum.

Kaže imam Tahavi u svojoj poznatoj Tahavijskoj akidi: “I nikog pojedinačno ne spuštamo u džennet niti u vatru.”
Kaže imam Sabuni u svojoj knjizi Akida selefa i sljedbenika hadisa: “Sljedbenici hadisa su ubjeđeni i svjedoče da je završnica robova nepoznata, da niko ne zna kakav mu je kraj i ne presuđuju ni za koga pojedinačno da je od stanovnika dženneta niti za nekoga pojedinčno presuđuju da je od stanovnika vatre jer je to stvar gajba i ne znaju na čemu čovjek umre…’

Kaže Ibn Tejmije u knjizi Minhaždu es-sunne: “Ne donosimo sud za određenu osobu, ne svjedočimo za nju da je dženetlija niti džehenemlija osim sa znanjem jer istinito stanje njegove nutrine i onoga na čemu je umro mi o tome nemamo znanje, međutim nadamo se za muhsine a bojimo za griješnike.”

4- Jedan od zvaničnika na njegovoj drugoj dženazi je izjavio da se povodom muftinije smrti zatresao Arš.

Komentar: u hadisu muteffekun alejhi od Džabira, radijallahu anhu, se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na dženazi Sad’a ibn Muaza rekao: “Potresao se Arš Milostivog zbog smrti Sad ibn Muaza.”
Naravno, o ovome je bio obaviješten Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kao i za mnoge druge stvari gajba u koje vjerujemo. Nismo obaviješteni da se Arš zatrese kada umre neko od Poslanika i Vjerovjesnika pa čak i zbog smrti Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, niti nekog drugog od velikana ovog ummeta niti milleta prije nas, te nije dozvoljeno da tako nešto tvrdimo jer je to stvar gajba. U tom kontekstu ova izjava za muftiju je najblaže rečeno nedozvoljeno pričanje o stvarima gajba a na stranu to što može biti predmet ismijavanja i izrugivanja sa muslimanima.

5- Prilikom ponovnog ukopavanja muftija je ukopan u haremu džamije

Komentar: ukopavanje umrlih oko mesdžida ili pravljenje mesdžida na mezarju je novotarija koja se raširila u ovom umetu od strane šija rafidija. Zabrana i upozorenje na tu praksu je došlo u nekoliko hadisa koje prenose Aiša, Ummu Seleme, Džundub ibn Abdullah, Ibn Mesud, radijallahu anhum i drugi (svi ovi hadisi se mogu naći u knjizi Muhameda Ibn Abdul-Vehhaba, Kitabu tehvid, 20-to poglavlje).

Također, u hadisu od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, je došlo da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nemojte moj kabur učiniti mjestom stalnog okupljanja (u rivajetu: nemojte učiniti moj kabur kipom koji se obožava)” bilježe ga Ebu Davud i Ahmed sa dobrim lancem prenosilaca. Razlog ove zabrane je zatvaranje puteva koji vode u širk zbog onog što ljudi čine oko kaburova.

6- Činjenje raznoraznih novotarija vezanih za muftiju od knjige žalosti, učenja hatmi, Fatihe, okupljanje oko njegovog kabura ovim ili onim povodom i tome slično.

Komentar: onaj koji imalo poznaje propise zna da su ovo novotarije za koje nema dokaza u šerijatu a bojazan je u šta sve ovo može prerasti.
Uopćeno rečeno, ovakvi oblici devijantnog pretjerivanja u uzdizanju i veličanju umrle osobe nisu od islama bez obzira o kome se radi. Tempom kojim su krenuli ne bismo se trebali iznenaditi ako dođu inicijative za dizanje spomenika, pravljenje statue, godišnje ceremonije obilaska kabura i sličnih vidova oponašanja nemuslimana u ophođenju prema umrlima.

Uzvišeni Allah je prekorio kitabije zbog njihovih pretjerivanja u veličanju dobrih ljudi rekavši: “O sljedbenici Knjige ne pretjerujte u svojoj vjeri.” (En-Nisa, 171)
Također, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upozorava svoj ummet da se čuva
pretjerivanja u vjeri a od čega je i ovaj vid ophođenja prema umrloj osobi. Bilježi Muslim od Ibn Mesuda, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Propali su oni koji pretjeruju”, ponovio je to tri puta. U vjerodostojnom hadisu od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma (Nesai, Ibn Madže, Ahmed i drugi) se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Čuvajte se pretjerivanja, jer zaista je pretjerivanje uništilo one koji su bili prije vas.”
Molim Uzvišenog Allaha da po ovom pitanju prevlada razumsko ponašanje okićeno potvrđenim islamskim adabima.

Ve billahi tevfik –

Izvor FB profil – Šejha Zijada Ljakića doktora islamskog prava

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *