Afera “Divlja rijeka”: Opomena uz “srdačan pozdrav” člana Opštinskog vijeća iz Sjenice

Pred Privrednim sudom u Kraljevu, 6. aprila, predstavnici Opštine Sjenica zaključili su sporazum o sudskom poravnanju sa preduzećem “Divlja rijeka” čiji je direktor i jedan od vlasnika, član Opštinskog vijeća

Foto:RTVNP/arhiva

Prvog dana nakon isteka roka za uplatu prve rate, 27. aprila, član Optinskog vijeća i direktor preduzeća “Divlja rijeka” Nuradin Kurtović na adresu Opštine Sjenica uputio je “Opomenu za izmirenje obaveza po sudskom poravnanju”.

U dopisu se navodi da se sudskom pravosnažnom presudom tužena Opština Sjenica obavezala da tužiocu “Divlja rijeka” isplati znos od oko 60 miliona dinara, sa zakonskom kamatom, u četiri jednake rate malo više od 15 miliona dinara.

U dokumentu koji je objavljen na društvenim mrežama (facebook) se navodi da je rok za naplatu prve rate istekao 26.aprila.

“Pozivam vas da odmah, bez odlaganja, platite dospjelu prvu ratu duga, a u suprotnom bićemo prinuđeni da naše dospjelo potraživanje naplatimo u izvršnom postupku čime ćete se izložiti dodatnim troškovima izvršitelja, sudskih taksi i drugo,” navodi u dopisu direktor “Divlje rijeke” i član Opštinskog vijeća Dino Kurtović – uz obavezan “Srdačan pozdrav”, na kraju.

printscreen/facebook

Pobuna grupe odbornika SPP-a

Podsjećamo da je, 25. jula, pet odbornika vladajuće Stranke pravde i pomirenja (SPP) zatražilo zakazivanje hitne sjednice Skupštine opštine Sjenica.

Oni su tada saopštili da će ubuduće samostalno učestvovati u radu opštinskog parlamenta. U obavještenju koje je dostavljeno predsjedniku SO-e Sjenica Rejhanu Kurtoviću navode da će tako biti “sve dok se ne riješi pitanje načelnika Opštinske uprave”

Zatražili su da im se objasni pitanje “nezakonite smjene načelnika Nusreta Nuhovića” , te slučaj javne nabavke u kojoj je učestvovalo preduzeće “Divlja rijeka” čiji je direktor Nuradin Kurtović, član Opštinskog vijeća Sjenice.

Oni smatraju da je to pitanje “motivisalo Nuradina Kurtovića da podnese inicijativu o smjeni načelnika Opštinske uprave”.

U dopisu se navodi da je smijenjeni načelnik predhodno odbio da dodijeli poslove izvođenja radova kod Učeničkog doma u Sjenici preduzeću “Divlja rijeka” zbog “sukoba interesa”.

TT-tim

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *